Vídeos a la carta

JORNADA DIA 4

Repercussions de l’ampliació del port sobre el model territorial valencià del futur.

Introducció

Presentació Joaquín Farinós


Repercussions de l’ampliació del port sobre el model territorial valencià de futur

Xerrada de Joaquín Farinós, catedràtic del departament de Geografia de la Universitat de València, president de FUNDICOT i director de la CCTV.

Inauguració Immaculada Orozco


Model territorial i model socioeconòmic. L’encaix necessari

Xerrada d’Immaculada Orozco, secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana.

Lluís Ferrando Calatayud


Afeccions del port a l’àrea metropolitana de València

Xerrada de Lluís Ferrando Calatayud, exsecretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Rosa Pardo


Repercussions territorials i paisatgístiques de l’ampliació del port

Xerrada de Rosa Pardo, directora general de Política Territorial de la Generalitat Valenciana.

Celsa Monrós


Llei valenciana del Canvi Climàtic i Transició Ecològica.
Perspectiva climàtica de grans infraestructures

Xerrada de Celsa Monrós, directora general del Canvi Climàtic de la GVA.

Josep Lluís Miralles


Infraestructura verda i transport.
La construcció d’un nou paisatge metropolità per a València

Xerrada de Josep Lluís Miralles, director del departament d’Urbanisme de la UPV.

Debat


Debat

Moderat per Joaquín Farinós, catedràtic del departament de Geografia de la Universitat de València, president de FUNDICOT i director de la CCTV.

Cloenda Joaquín Farinós


Cloenda de la sessió Repercussions de l’ampliació del port sobre el model
territorial valencià de futur

Per Joaquín Farinós.

Cloenda Juan Bisquert


Cloenda de la sessió Repercussions de l’ampliació del port sobre el model
territorial valencià de futur

Per Juan Bisquert.

Cloenda Immaculada Orozco


Cloenda de la sessió Repercussions de l’ampliació del port sobre el model
territorial valencià de futur

Per Immaculada Orozco.

JORNADA DIA 3

L’ampliació del port: implicacions sobre l’economia i el transport

Introducció

Juan Bisquert


L’ampliació del port: implicacions sobre l’economia i el transport

Xerrada de Juan Bisquert, catedràtic de Física Aplicada a la Universitat Jaume I

Joan Olmos


Parar i reflexionar

Xerrada de Joan Olmos, exprofessor titular del departament d’Urbanisme de la UPV.

Carlos Domingo


Els accessos terrestres al port de València: Necessitats i impactes

Xerrada de Carlos Domingo, exdirector general de Transports de la Generalitat Valenciana

Josep Vicent Boira


Ferrocarril, port i àrea metropolitana: Les possibilitats d’un Transport de futur inserit en el Green Deal

Xerrada de Josep Vicent Boira, coordinador del Corredor Mediterrani.

Antonio Serrano


Consideracions sobre els efectes de l’ampliació del port

Xerrada d’Antonio Serrano, catedràtic d’Urbanística i Ordenació Territorial. Fundador de Fundicot.

Debat


Debat

Moderat per Juan Bisquert, catedràtic de Física Aplicada a la Universitat Jaume I

JORNADA DIA 2

L’impacte de l’ampliació del port sobre la ciutat i el medi.


Introducció


Juan Bisquert


L’impacte de l’ampliació del port sobre la ciutat i el medi

Xerrada de Juan Bisquert, catedràtic de Física Aplicada a la Universitat Jaume I

Jordi Sebastià


El port per a la ciutat o la ciutat per al port?

Xerrada de Jordi Sebastià, exdiputat del Parlament Europeu i veí de la Punta

Vicent E.Chapapría


Ports, ciutats, transports i territoris

Xerrada de Vicent Esteban Chapapría, catedràtic de Ports i Costes a la UPV

Antonio Montiel


“Nova normalitat” i velles polítiques

Xerrada d’Antonio Montiel, professor de Dret Constitucional a la UVEG

Mercedes Almenar


Afeccions ambientals i l’ampliació del port. L’avaluació ambiental del projecte

Xerrada de Mercedes Almenar, professora d’Urbanisme a la Universitat Politècnica de València.

Debat


Debat

Moderat per Juan Bisquert, catedràtic de Física Aplicada a la Universitat Jaume I

JORNADA DIA 1

El projecte d’ampliació del port.

Introducció

Juan Bisquert


El projecte d’ampliació del port.

Xerrada de Juan Bisquert, catedràtic de Física Aplicada a la Universitat Jaume I

Joaquín Farinós


El projece d’ampliació del port.

Xerrada de Joaquín Farinós, catedràtic del departament de Geografia a la UV, president de FUNDICOT i director de la CCTV

Arcadi España


El projecte d’ampliació del port.

Xerrada d’Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Aurelio Martínez


El projecte d’ampliació del port.

Xerrada d’Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària de València.

Paco Toledo


El projecte d’ampliació del port.

Xerrada de Paco Toledo, president de Ports de l’Estat.

Joan Ribó


El projecte d’ampliació del port.

Xerrada de Joan Ribó, alcalde de València.

Preguntes i respostes amb Arcadi España


Preguntes i respostes.

Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Debat


Debat

Moderat per Joaquín Farinós.