Juan Bisquert / Científic

Juan Bisquert és catedràtic de física aplicada i director de l’Institut de Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló. Porta a terme investigacions experimentals i teòriques sobre materials i dispositius per a la producció i emmagatzematge d’energies netes. Els seus principals temes d’interès són els nous materials i processos en les cèl•lules solars i la producció de combustible a partir de llum solar. És autor de 400 articles científics i una sèrie de llibres, el més recent és Physics of Solar Energy Conversion. És un dels investigadors més citats a Europa, i ha estat distingit en la llista de 2014 a 2019 dels investigadors altament citats de Clarivate Analytics. Actualment és Senior Editor del Journal of Physical Chemistry Letters. És autor de la novel·la La Conjectura Canamel.