Joaquim Farinós / President de FUNDICOT

Geògraf. Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional del Dpt. de Geografia de la Universitat de València. President de FUNDICOT. Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana. Responsable del Grup d’Investigació ‘Govern y Desenvolupament Local Sostenible’ de l’IIDL.