Recursos

¿Economía a cualquier precio?

Torres, Vicent; Olmos, Joan; Dolç, Carles; Gaja, Fernando; Herrero, Adolfo; Herrero, Luis Fco; Sancho, Josep, 2020. ¿Economía a cualquier precio? Periódico Levante. Edición día 24 de abril de 2020. (Pàgina 25)

Emergència climàtica i protecció del territori

Olmos, Joan; 2020. Emergència climàtica i protecció del territori. La imprescindible reconversió de l’urbanisme i dels programes d’infraestructures. Mètode núm. 105. (Pàgines 19-25)

Repercussions territorials

Pardo, Rosa; 2020. Repercussions territorials i paisatgístiques de l’ampliació del Port.
Power Point utilitzat per Rosa Pardo durant la seua intervenció en El port a debat.

Recopil·lació de notes

Pardo, Rosa; 2020. Repercussions territorials i paisatgístiques de l’ampliació del Port. Recopil·lació de notes facilitades per Rosa Pardo i utilitzades durant la seua intervenció en El port a debat.

Recopil·lació de notes

Domingo, Carlos; 2020. Els accessos terrestres al port de València: necessitats i impactes. Recopil·lació de notes facilitades per Carlos Domingo i utilitzades durant la seua intervenció en El port a debat.

Recopil·lació de notes

Pardo, Rosa; 2020. Repercussions territorials i paisatgístiques de l’ampliació del Port. Recopil·lació de notes facilitades per Rosa Pardo i utilitzades durant la seua intervenció en El port a debat.